söndag 27 juli 2014

Först bombas hus, människor, infrastruktur. Sen ges eld upphör så att allt ska kunna repareras. För att därefter genast bombas igen. Modernt?